LOADING

OM (SVENSKA)

OM

Sedan jag avslutade min magisterexamen på Högskolan för Fotografi 2006, har jag behandlat filmens utopiska bild av människan. Mina konstverk kontrasterar de ideala men orealistiska bilder av den fiktiva verkligheten med våra egna tankar om verklighet, norm och identitet.

Bildserien “In search of wonderland” (2011) handlar om det egna sökande efter en identitet. Jag har använt mig av storslagen naturen som en symbol för samhällsstrukturer och normer som ibland känns omöjliga ta sig igenom. Bilderna för tankarna till nationalromantiken. Men strax trillar betraktaren likt Alice i Underlandet rakt ner i en kusligt verklig overklighet. Bilderna skall inte förväxlas med romantiska naturbilder. Snarare förmedlar de något undanglidande mänskligt.

Bildserien “Escape to reality” (2010) handlar om de roller vi tar på grund av vår kultur, hur vi har uppfostrats och mediernas påverkan på våra liv. Bilderna består av en konstgjord verklighet fylld med symbolik och stereotypa bilder. De fokuserar på hur vi, med hjälp av en stark vilja, kan bryta våra invanda rutiner och mönster.

I bildserien “Falling down” (2008), med utgångspunkt i filmens glorifierade bild av våld, står hjältar till svars för sina handlingar. Här sammanförs den klassiska bilden av goda hjältar med den av onda förövare i själva dödsögonblicket.

Serierna “Too good to be true” och “Before the storm” (2007) utgår från actionfilmer och thrillers. På ytan är allt perfekt men det finns anledning till oro. Genom att separera lager i bilden “Before the storm”, lyfts detaljer ut och förstärker därmed deras betydelse. Detta tillför ögonblicksbilden ett händelseförlopp.

I det fotografiska verket “Heroes” (2003) visas den kvinnliga hjältebilden, som hon framställs i bland annat actionfilmen. Verket föreslår att det sällan finns kvinnliga hjältar att identifiera med. Kvinnliga hjältar tillskrivs vanligtvis egenskaper som utgår från att karaktären är kvinna snarare än en hjälte.